Flamengo 2 x 0 Coritiba - 1turno brasileirao 2022

)