Flamengo 3 x 1 Coritiba - 2turno brasileirao 2020

)